• Stefanie Van Hemelen

  Student KU Leuven

  Q: Wat met de uitzondering voor de bouwsector die cao nr. 75 toepassen, opent dit geen nieuwe discriminatie?

 • Els De Conick

  Implementis Training & Consultancy

  Q: Kan er al iets bekend gemaakt worden over (1) de opzeggingstermijn die de werknemer zal moeten naleven ? (2) Hoe het vastklikken voor bedienden gebeurt: formule Claeys voor oude contracten/IPA wet voor nieuwe contracten of wordt het 1 maand per jaar anciënniteit ? (3) Petroleum heeft al een sectorakkoord waarin het behoud van de "grille petrol" wordt vooropgesteld. Quid interprofessioneel maximum dat enkel op individueel/ondernemingsvlak kan onderhandeld worden ?

 • L. Holvoet

  Advocaat

  Q: Door de afschaffing van de proeftijd heeft men voorzien dat in de eerste 6 maanden van het contract de facto de gevolgen van de proeftijd gelden. Voortaan zou het scholingsbeding en het niet-concurrentiebeding nooit gelden tijdens de eerste 6 maanden. Vreest men niet dat werkgevers hier de dupe van worden? (denk maar aan een situatie waarin een werknemer in de eerste 6 maanden al heel wat specifieke kennis kan opdoen, en dan zomaar naar een concurrent kan).

 • AmCham

  AmCham

  Q: Zal het eenheidsstatuut niet nefast zijn voor de concurrentiekracht van België, gelet op de verhoging van de werkgeverskost?

 • AMChamBelgium

  AMChamBelgium

  Q: Zal het eenheidsstatuut de competitiviteit van Belgie op internationaal vlak niet verder beknotten door werkgeverskost te verhogen?

 • L. Holvoet

  Advocaat

  Q: Vraag aan de sociale partners: wat is de timing voor de onderhandeling van de CAO over de motivering van het ontslag?

 • Lindsey Verhaeghe

  BBTK

  Q: In het verleden is sociale wetgeving steeds opgesteld vanuit de filosofie dat de werknemer dient beschermd te worden. Om deze reden garandeerde de wetgeving steeds een minimum. Vanwaar de keuze voor de bepaling van een interprofessioneel maximum? Hoe kan dit gerijmd worden met de filosofie van ons arbeidsrecht?

 • Lindsey Verhaeghe

  BBTK

  Q: In welke mate is of zal deze tekst voldoende zijn om de huidige discriminaties op te heffen? Welke verschillen blijven wel bestaan?

 • Myriam Hernou

  ABVV

  Q: Wat met een verkorte opzeg in het kader van SWT die aanvangt in 2013 en eindigt in 2014, blijft de verkorte opzeg van kracht?